Prentsa-aretoa

Oihartzun handia izan du Xuxen 5-ek hedabideetan:

Irratiak

Telebista

Idatzizko hedabideak